Margot Dieleman
FRAGMENTEN VAN LICHT

Vanaf 11 november tot en met 21 november 2010 in het klooster van de Zusters Jozefienen (Richard Van Britsomstraat 19, Sint-Niklaas)

Opening 11 november om 15u.
Inleiding door Inge Pauwels.

N.a.v. het 150-jarig bestaan van de H. Familie organiseert de school een grootse tentoonstelling in het klooster van de Zr Jozefienen. Via geleide wandelingen worden de mooiste ruimten uitzonderlijk opengesteld voor het publiek.

Met “Fragmenten van Licht” zal fotografe Margot Dieleman in deze ruimten beelden van het klooster aanbrengen die een dialoog aangaan met hun omgeving.

Fotograferen is voor Margot Dieleman vooral denken in en met beelden.

De foto’s in de tentoonstelling zijn een neerslag van enkele korte bezoeken aan het klooster van de Zusters Jozefienen. Deze bezoeken vonden plaats op erg stille momenten ergens in de namiddag. Ondanks deze rust gebeurde het fotograferen toch snel en intuïtief.

In een tweede fase bezocht Margot Dieleman het klooster op een meer langzame manier. Hierbij was het de bedoeling om de verschillende ruimten opnieuw te verkennen, te beleven, maar nu zonder camera.

Ervaringen die reeds opgeslagen werden in het beeldgeheugen hebben geleid tot de uiteindelijke beeldkeuze die in de verschillende kamers van dit klooster te zien zijn. Een schilderij, ets, tekening,… werd van de muur genomen om er een foto ‘in de plaats’ te hangen.

De foto’s, ontstaan door een loskomen van plaats en tijd, werden op deze manier teruggebracht naar hun eigen context. In deze dagelijkse omgeving van de zusters vertellen ze ons iets over wat we zien maar evengoed zeggen ze iets over datgene wat we niet zien.

Wetende dat de vraag naar de betekenis van wat we rondom ons zien groot is, wil Margot Dieleman ons uitnodigen om met een open blik te kijken en te vergeten wat we verwachten.

“Fragmenten van Licht” toont ons een gefragmenteerde werkelijkheid die niet altijd eenduidig en rechtstreeks herkenbaar is.
Een aantal beelden uit 'Fragmenten van Licht' is opgenomen in een groepstentoonstelling van de Koninklijke Wase Kunstkring te Melsele (OC Boerenpoort).

'CONFRONTATIE' bevat ook werk van ondermeer Jacques Neve, Robert De Keersmaeker, David Huycke, Frans Heirbaut, Paulette Taecke, Jan Stremes, Stefaan Van Biesen, ...

Van 10 tot en met 25 maart 2012
Zaterdag en zondag van 14u tot 17u

Op drie locaties :
- Kasteel Cortewalle (Beveren)
- Kapel OC Boerenpoort (Melsele)
- Kapel OC 't Klooster (Vrasene)