Margot Dieleman


Micro Elements - Fluid Reality in Hybrid Spaces

De fototentoonstelling van Margot Dieleman die vanaf 15 juni tot 29 september te bezoeken is in een leegstaand bedrijfspand langs de Rijksweg te Bornem, kwam tot stand n.a.v. een doctoraatsstudie in de architectuur over hybride ruimten in het Vlaams verstedelijkt landschap.

Margot Dieleman werd in 2010 door Erik Van Daele gevraagd om foto’s te nemen van landschappen die hij in zijn onderzoek naar de kwaliteiten van hybride ruimten wou betrekken.

Over dergelijke ruimten en het doel van zijn onderzoek schrijft Erik Van Daele het volgende: “Doorgaans beschouwen we deze ruimten als verwaarloosde restgebieden met beperkte kwaliteiten. Dat komt omdat dit type open ruimte niet werd ontworpen maar een onvermijdelijk bijproduct is van het verspreide verstedelijkingsproces in regio’s zoals Vlaanderen, Venetië, Lombardije, de Randstad… Omdat die open ruimten eigen zijn aan sterk verstedelijkte gebieden bepalen ze ook in grote mate de woonkwaliteit in deze regio’s. Hun potentiële kwaliteit ligt in de verstoringen, accidenten en spanningen die eigen zijn aan een ruimte als bijproduct.

Opdat het fotografisch deel in dit onderzoek niet zou leiden tot een louter illustratief gegeven, werd besloten om in een eerste fase onafhankelijk aan de slag te gaan met de 3 gekozen studiegebieden: Deinze, Antwerpen (van Noordkasteel tot Lillo) en Willebroek-Noord.

De foto’s kwamen spontaan en al wandelend tot stand. Gaandeweg werd het wandelen en het kijken steeds meer gestuurd door zwakke, kleine elementen in het landschap, die Margot Dieleman treffend vond voor de kwaliteiten ervan en die een potentieel aan ontwerpmogelijkheden in zich dragen. Deze focus heeft geleid tot het tonen van deze open ruimten als een geheel van andere ‘deellandschappen’.

De ordening van de beelden kreeg dus geen geografische basis, maar steunt op een groepering volgens een 10-tal uitgekozen ‘micro-elementen’ bv. : kleur, vorm, schaduw, water, lucht, lijnen, … Een selectie uit deze beeldverzameling is samengebracht in een 10-delige reeks fotoboekjes.

Ook voor de tentoonstelling werden de foto’s in het leegstaand pand in kleine reeksen gegroepeerd en op 10 plaatsen verspreid over de eerste en tweede verdieping. De beelden worden hier samen getoond met het resultaat van de doctoraatsstudie ‘Hybrid Spaces as Open Signifiers’ van Erik Van Daele. Hij betrok hierbij nog enkele andere verwante studies van architecten uit de onderzoeksgroep OSA (Onderzoek Stedelijkheid en Architectuur) om zo verschillende perspectieven, reflecties en interpretaties over alternatieve open ruimten te confronteren: academisch, analytisch, ontwerpend, beleidsvoorbereidend en fotografisch. Bij het bezoeken van de tentoonstelling kan de ruimte van het leegstaand pand op haar beurt opgevat en benaderd worden als een landschap met een hybride karakter waarin men vrij kan rondwandelen, reflecteren, interpreteren...

Het bedrijfspand langs de Rijksweg is tevens een meetingpoint voor de parcourstentoonstelling met hedendaagse kunst en architectuur ‘Route N16 / Public Spaces for Private Experience’ langsheen de N16 van Bornem tot Mechelen. De Culturele Centra van Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen vroegen aan 6 architecten(teams) om in samenwerking met één of meerdere kunstenaars een nieuw werk te creëren voor een open plek in de publieke ruimte naast of in de buurt van de N16. Het volledige programma is terug te vinden op www.routeN16.be.

Op vraag van CC Ter Dilft om van het leegstaand bedrijfspand (Rijksweg 22, Bornem), het meeting point voor de parcourstentoonstelling met hedendaagse kunst en architectuur ‘Route N16’, een blikvanger te maken, maakte Margot Dieleman grote raamfolies die ook ’s nachts zullen belicht worden. De beelden hiervoor werden gemaakt in de ruimten van dit gebouw zelf en brengen de binnenkant van het gebouw naar de oppervlakte.

Een aantal foto’s van deze binnenruimten vormt de leidraad in de nieuwe seizoensbrochure 2013-2014 van CC Ter Dilft die vanaf 1 juni beschikbaar is.


Praktische informatie verdediging doctoraatsonderzoek

woensdagmiddag 22 januari 2014 om 14u00
Campus Sint-Lucas (LUCA)
Hoogstraat 51
9000 Gent

De verdediging zal gehouden worden in het Engels.
U bent van harte welkom op de receptie nadien.
Inschrijven kan vóór 15 januari via www.events-architectuur.be

Praktische informatie Route N16

Van 15 juni tot 29 september 2013
Leegstaand bedrijfspand, Rijksweg 22 te Bornem
Vrijdag tot zondag 11 tot 18 uur

Uitzonderlijk verlengd
nav De dag van de architectuur
13 oktober 2013 van 11u tot 17u

www.routeN16.be