Margot Dieleman


Aanloop
De aanzet voor dit fotoproject is een vraag van Katrijn De Backer (B2-project) om bij de verbouwing van het cultuurcafé een fotografische toets toe te voegen. Bij het bezoeken van CC Ter Vesten groeide het idee om via beeld ook de andere omliggende ruimten van het cultureel centrum te betrekken. Zo kwam de vraag naar een ruimere aanpak van deze opdracht tot stand.

Realisatie
De beeldkeuze voor dit project steunt op de werking van ons (beeld)geheugen. Het verspreiden van foto’s in de ruimte kan er op deze manier toe aan zetten om terug een geheel te gaan (re-)construeren. Hierbij kunnen verschillende deelgebieden in dit gebouw terug met elkaar in interactie treden en zo de eenheid binnen het veld van een cultuurcentrum versterken. Concreet worden in een eerste fase 12 beelden aangebracht in ondermeer het cultuurcafé, de foyer en de bib. In een tweede fase kan dit eventueel uitgebreid worden naar de schouwburg en de meer perifere delen.

Situering beeldmateriaal
De beelden, voornamelijk gemaakt in het CC Ter Vesten, tonen fragmenten van beweging afgewisseld met momenten van stilstand.

Mede om de link met podiumkunsten reeds duidelijk te maken werd in het cultuurcafé gekozen voor een beeld van de dansperformance “Topography of dance” door Mirko Reinecke en Ana Cognigni (Duitsland/Argentinië). Je ziet een dynamisch netwerk van rode draden dat dient als middel om de relatie tussen beweging en architectuur te onderzoeken en zichtbaar te maken.

Links
CC Ter Vesten