Margot Dieleman
WIT (WARP Interventie Team)

Kunst in de publieke ruimte wordt vandaag, en bij uitstek in Sint-Niklaas, bijna exclusief geassocieerd met sculpturen in de urbane omgeving, terwijl ook tijdelijke of meer efemere artistieke ingrepen er deel van uitmaken. Wanneer de traditie van happenings en performances tijdens de jaren 1960 en ’70 een podium vindt in galerieën en musea verdwijnt dit soort van acties, net als de politieke contestaties, langzaam uit het straatbeeld.

Het Warp Interventie Team, dat voorlopig bestaat uit Margot Dieleman, Stefaan Van Biesen en Eric Windey, voert naar aanleiding van Coup de Ville terug een vorm van straatperformance in. Hun inspiratiebronnen worden onder meer gevormd door de Fluxus-beweging en de Franse Situationisten die de stad op eigenzinnige manier verkenden en er acties uitvoerden. Voortdurend onderzoekt WIT het stadsweefsel op zoek naar dysfunctionaliteit, gebrekkige esthetische ingrepen, verwaarloosde plaatsen of locaties die uitnodigen om er een statement te brengen. Wat het team onderneemt voltrekt zich onregelmatig, is kortstondig en geenszins pamflettair. Hoewel de actiegroep in het zwart gekleed is en voorzien is van een armband met logo leunt hun werkwijze aan bij de filosofie van het geweldloos verzet. Hun acties voltrekken zich bijna contemplatief zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven zodat ze eerder een signaalfunctie op zich nemen. Met een klein gebaar hopen ze het bewustzijn van anderen te stimuleren opdat er in de toekomst verandering in een bepaalde situatie zou komen. Via foto of video zijn de handelingen op de website van kunstenplatform Warp te bekijken.

De eerste actie die WIT ondernam, was het plaatsten van een zwarte rouwband omheen de nadarhekken die maandenlang de sculptuur van Marin Kasimir op de Stationsesplanade te Sint-Niklaas ontsierden.

Stef Van Bellingen