Margot Dieleman


LANDSCHAP | bevroren momenten

Tentoonstelling n.a.v. het kunstintegratie project WILLEBROE.

Vanaf 2 februari 2008 tot 2 maart 2008
Tentoonstellingsruimte brouwerij De Ster
CC De Ster, Torenstraat 6, Willebroek
Opening op 2 februari 2008

Inleiding door Joost Declercq

website www.willebroeKunst.be