Margot Dieleman
De natuur gaat zijn gang.
De mens ook.
Landschappen (van stedelijk gebied tot agrarisch gehucht) evolueren met de tijd mee.
Soms indringend, bruusk, als een schreeuw bijna.
Soms onopvallend, gestaag, lieflijk.
In beide gevallen de moeite om te observeren
De moeite om te registreren.

Voor “Landschap | bevroren momenten” onderging Margot Dieleman de landschappen van Willebroek en haar deelgemeenten. Met een open blik, met een opvallende fascinatie voor het subtiele, met een mystiek gevoel voor licht en compositie realiseerde ze een intrigerend portret van Willebroek.
Dielemans beelden komen tot stand als resultaat van een individueel en emotioneel knooppunt. Het samenvallen van zien, beleven en willen weergeven, is het criterium voor deze stilstand in de beweging van voortdurende verandering.

Het diverse, het schone, het lelijke, het onzichtbare, het gewone, het storende, het aantrekkelijke legde ze vast volgens de wetten van haar eigen beeldtaal. Kleur domineert, nuances én contrasten verstillen wat was tot een krachtig maar sober beeld. Je herkent en ontdekt tegelijkertijd.
Elke opname, een fractie, een moment, een oogopslag, verkrijgt het eeuwige leven en daardoor ook de luxe om uitgebreid aanschouwd te worden. Losgekoppeld van plaats en tijd verzelfstandigt het beeld en gaat in de hoofden van de toeschouwers een eigen leven leiden. Inwoners van Willebroek zullen verbaasd en gecharmeerd zijn bij de (h)erkenning van hun dagelijkse omgeving.

De tentoonstelling toont een weloverwogen selectie van Margot Dieleman uit een overvloed aan beelden die zij maakte voor de campagne van WILLEBROE, een kunstintegratieproject dat de volgende jaren gerealiseerd wordt in Willebroek.

Griet Ivens
Directeur CC De Ster
Willebroek