Margot Dieleman


Groepstentoonstelling : Gevaarlijk jong. Kind in gevaar, kind als gevaar.

Museum Dr. Guislain Gent
1 oktober 2011 tot 20 mei 2012
Meer info: www.gevaarlijkjong.be


Katho IPSOC Kortrijk
3 maart 2012 tot 30 maart 2012
Meer info: www.katho.be


De fotoreeks 'Me and My Moments' werd aanvankelijk samengesteld naar aanleiding van 50 jaar Haldol, een antipsychoticum dat door Paul Janssen in 1958 als baanbrekend geneesmiddel tegen schizofrenie op de markt werd gebracht.

Hierbij vond ik het belangrijk om in te zoomen op de innerlijke veranderingen in de geest van de jongere die te maken krijgt met een psychische aandoening.

Omdat de eerste symptomen bij een aantal van deze aandoeningen zich pas tijdens de jongvolwassenheid beginnen manifesteren, kan het veranderende gedrag van de jongere makkelijk worden verward met typische kenmerken die worden toegeschreven aan de puberteit.

Meer inzicht in deze innerlijke veranderingen zouden zowel voor de patiënt als de omgeving kunnen leiden tot het meer vroegtijdig opsporen en het beter leren begrijpen van het ziektebeeld.

De foto’s vormen een eigen impressie die gebaseerd is op een aantal getuigenissen en wetenschappelijke publicaties. Ze tonen een afwisseling van verwarrende en heldere momenten die evolueren naar een geleidelijke verbrokkeling van de samenhang in de geest.

(‘Me and My Moments’ is op geen enkele wijze een realistische patiëntenweergave.)

Margot DielemanTentoonstelling in opdracht van Janssen Pharmaceutica
naar aanleiding van 50 jaar Haldol, het eerste doeltreffende medicijn voot schizofrenie

Beerse, 2 tot 10 oktober 2008
High Wycombe UK), 13 oktober tot 30 oktober 2008
Geel, november 2008